Arka / The Ark

"I oto nadszed? koniec naszego ?wiata. Pot??ny statek powietrzny ukoronowanie naszego kunsztu jest nasz? jedyn? szans?. Gdy powróc? nasze ?odzie ratunkowe wyruszymy na poszukiwanie nowego miejsca..."
cyt. "Ksi?ga Ucieczki"

wyró?nienia:
cggallery.itsartmag.com - Hall Of FameJanuary 2010
itsartmag.com weekly selection >

 


BACK


Environments, Fantasy,

TAGS: fantasy, epic, environment,